Technische dienst


VeeService IDAC beschikt over een deskundige technische dienst NEN 3140 . Hier kunt u terecht voor het onderhoud en repareren van schrikdraad apparaten, waaronder de merken Rutland, Phoenix, Hotline en de scheermachines van het merk Oster, Stewart, Econom, Heiniger,Hauptner, Liscop en Andis. Onze technische dienst beschikt over een ruim assortiment onderdelen, zelfs van machines welke al jaren niet meer op de markt zijn. Indien er reparaties binnen de garantietermijn vallen, dient altijd een kopie van de aankoopbon worden meegestuurd. 

Roestige en beschadigde messen en kopjes kunnen uw machine ernstig beschadigen. De reparatie aan uw machine valt om bovenstaande reden niet onder garantie.  

Na reparatie kan de claim van garantie niet meer worden toegekend. Reparaties of slijpwerk dienen franco aan VeeService IDAC te worden verstuurd. Vermeld altijd duidelijk naam, adres, telefoonnummer en een klachtenomschrijving (gebruik ons reparatie formulier).

Na reparatie worden de goederen terug gezonden voor de verzendkosten van 12.50 euro , m.u.v. garantie

Bij onderstaande link vindt u ons Reparatie formulier. Zonder dit geheel ingevulde formulier kunnen wij uw reparatie niet in behandeling nemen. 

Onze technische dienst repareert alleen de onderstaande merken:

Scheermachines : Stewart, Oster, Andis, Econom, Hauptner, Heiniger, Liscop (alleen Duitse Lister, niet te verwarren met Engelse Lister)

Afrastering: Rutland, Hotline, Phoenix

Elke door VeeService IDAC verkochte spanninggever wordt gedurende een periode van twee jaar na der verkoopdatum gegarandeerd tegen materiaal- en constructiefouten, indien u een bewijs van aankoop kunt overleggen, of gedurende twee jaar na fabricage datum, als u geen aankoopbewijs kunt overleggen.

Garantie geldt niet, als het defect aan de spanninggever is veroorzaakt voor onzorgvuldig handelen, misbruik, verwaarlozing, vocht, blikseminslag of en andere oorzaak die geen relatie heeft met materiaal- of constructiefouten. 

Formulier tbv reparatieopdracht

U kunt uw reparatie voldoende gefrankeerd verzenden naar

VeeService IDAC
T.A.V. technische Dienst
Thomas Edisonweg 36
5151DJ  DRUNEN