The wishlist name can't be left blank
Licentie

Sorkil-G Emmer 5kg

Op voorraad
Artikelnummer
201423
€ 51,45 € 42,52

Sorkil-G Emmer 5kg

Sorkil-G Professioneel gebruik ter bestrijding van bruine ratten en huismuizen. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de bruine rat en de huismuis in afgesloten ruimten. Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkisten of lokaasdoosjes. - Bestrijding van bruine ratten: - Plaats de lokaasdozen op een afstand van 5-15 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenpopulatie. Gebruik 4-8 zakjes of 100-200 g losse lokaaskorrels per lokaasdoos. -Bestrijding van huismuizen: Plaats de lokaasdozen op een afstand van 1-3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenpopulatie. Gebruik 1 zakje (25 g) of 25-30 g losse lokaaskorrels per lokaasdoos. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, u dient hiervoor in het bezit te zijn van een licentie. Sorkil-G is verpakt als losse lokaaskorrels tegen bruine ratten en huismuizen. De lokaasdozen uitzetten op plaatsen waar de bruine ratten of huismuizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!), in verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door bruine ratten of huismuizen. Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk additioneel voedsel beschikbaar te zijn. Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM). Het middel mag niet preventief gebruikt worden. Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Vervang verdwenen lokaas. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. Het lokaas verversen tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 35 dagen voltooid zijn. Indien na 35 dagen nog activiteit van huismuizen en/of bruine ratten wordt waargenomen, moet de mogelijk oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden getroffen. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in naburige ruimten ook bruine ratten of huismuizen en voedselbronnen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook deze bij het IPM proces worden betrokken. Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difenacoum, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difenacoum bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie. - Plaats het lokaas in lokaasdozen buiten bereik van andere dieren (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren, huis- of landbouwdieren) en kinderen. - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden. - Losse lokaaskorrels in bakjes in de lokaasdoosjes of kisten plaatsen. - De lokaasdozen/lokaasdoosjes markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. - Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. - Draag geschikte ademhalingbescherming bij het afschenken van losse lokaaskorrels. Gebruik een schepje bij het vullen van lokaasdoosjes met losse lokaaskorrels. - De lokaasdozen niet toepassen in de buurt van waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen. - Na gebruik handen wassen. - Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen. - In geval van nood contact opnemen met een dokter. - Tegengif: Vitamine K1 (onder medische begeleiding). - Uiterlijk 6 weken nadat de opname van lokaas gestopt is, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). - Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, de toepasser dient hiervoor in het bezit te zijn van een Knaagdieren licentie. Het gebruik van rodenticiden zijn alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM). Rodenticiden mogen niet preventief gebruikt worden. Voor gebruik van rodenticiden buiten, dient u te beschikken over een KBA-GB licentie. Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik

Sorkil-G Emmer 5kg

Meer informatie
Basiseenheid Per stuk
Dosering Tegen muizen per bakje 30 à 50 gram middel uitleggen. Tegen ratten per bakje 100 à 150 gram middel uitleggen.
EAN Code 8712988000065
Stof gevarenklasse difenacum 0,005%
GMP+ Nee
PT Codering Biocide Rodenticiden
Status artikel Seizoen
Toelating NL-0005207-0000
Uitlopend Nee
Verpakkingseenheid 1
Samenstelling difenacoum 0.005% 50 ppm