The wishlist name can't be left blank
Licentie

Storm Ultra Secure 3kg

Op voorraad
Artikelnummer
203780
€ 85,55 € 70,70

Storm Ultra Secure 3kg

Storm Ultra Secure is een middel voor de professionele bestrijding van bruine en zwarte ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen. En voor de professionele en niet-professionele bestrijding van huismuizen in afgesloten ruimten. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen in bedrijfsruimten en woon- en verblijfsruimten met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan bovenzijde afgesloten voerbakjes. Wanneer de bestrijdingsactiviteit is afgerond, de resten van het middel verzamelen en vernietigen (cf. Wet Milieu-beheer BAGA). Tot 4 weken na het afronden van de bestrijdingsactiviteiten dienen dode ratten en muizen, en ook andere dode dieren, (de eerste worden na ± 3 dagen gevonden) dagelijks verzameld en veilig bewaard te worden (cf. Destructiewet), opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van kadavers worden vergiftigd. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik, de toepasser dient hiervoor in het bezit te zijn van een Knaagdieren licentie. Het gebruik van rodenticiden zijn alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM). Rodenticiden mogen niet preventief gebruikt worden. Voor gebruik van rodenticiden buiten, dient u te beschikken over een KBA-GB licentie. Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik. 150 blokjes van 20g

Storm Ultra Secure 3kg

Meer informatie
Basiseenheid Per stuk
Dosering Bestrijding van ratten: Plaats de lokaasdozen op een afstand van 5 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenplaag. Gebruik 2-3 blokjes (32-48 gram lokaas) per lokaasdoos. (NB: in geval van zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten). Bestrijding van muizen: Plaats 1 blokje (16 gram lokaas) per lokaasdoosje. Plaats lokaasdoosjes op een afstand van 1 tot 2 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenplaag. Vervolg bestrijdingsactie: Controleer de eerste opname na 4 en 7 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname elke 7 dagen. Vervang verdwenen lokaas. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen. Het lokaas verversen tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. In de meeste gevallen zal de bestrijding met behulp van dit middel binnen 21-28 dagen voltooid zijn. Indien na 21 dagen nog activiteit van huismuizen of na 28 dagen nog activiteit van ratten wordt waargenomen, moet de mogelijke oorzaak hiervan worden onderzocht en maatregelen worden getroffen. Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval (cf. Eural). Dode dieren (de eerste kunnen na ca. 3 dagen gevonden worden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd. Resistentie management: Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, flocoumafen, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met flocoumafen bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.
EAN Code 4041885082251
Stof gevarenklasse Flocumafen 0,005 %
GMP+ Nee
PT Codering Biocide Rodenticiden
Status artikel Seizoen
Toelating NL-0017150-0000
Uitlopend Nee
Verpakkingseenheid 4
Samenstelling Flocumafen 0,005% 50 PPM