The wishlist name can't be left blank

Dimilin 4% granulaat 1250g

Madendood voor circa 100m2
Op voorraad
Artikelnummer
205020
€ 44,95 € 37,15

Dimilin 4% granulaat 1250g

Dimilin Granulaat 4% is te gebruiken in gierkelders, mestvaalten en mestlagen en mesthopen ter bestrijding van vliegenlarven. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens en pluimvee, mits het wordt toegepast door: personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken. Diflubenzuron is een nieuw type insecticide, dat inwerkt op het vervellingmechanisme. Hierdoor worden alleen larvale stadia van vliegen bestreden. Bestrijding van vliegenlarven vindt plaats door de broedplaatsen met het granulaat te behandelen. Dit zijn voornamelijk die plaatsen, waar vochtige mest en voerresten zich verzamelen. Omdat Dimilin Madendood 4% Granulaat alleen de larven doodt, kan het ongeveer 2 à 3 weken duren, voordat het aantal aanwezige vliegen belangrijk vermindert. Daarom wordt de beste bestrijding verkregen als het granulaat elke 5 à 6 weken voorbehoedend wordt toegepast. Als dit voorbehoedend systeem niet wordt gevolgd, dient men in ieder geval een herbehandeling uit te voeren als de vliegenbezetting begint toe te nemen. Eerste behandeling vroeg in het voorjaar uitvoeren.

Dimilin 4% granulaat 1250g

Meer informatie
Basiseenheid Per stuk
Dosering 4% : 12.5g granulaat per m2 oppervlak - Varkensstallen: Het product moet gestrooid worden over de roosters, mesthoeken, mestgangen, in kieren en vooral ook onder langs de randen van hokken. Tevens dient gestrooid te worden rondom voer- en drinkbakken. Voor een goed resultaat is het gewenst alle hokken in een afdeling gelijktijdig te behandelen. Vóór de behandeling eerst de verse mest verwijderen. Dosering: 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak. Gebruikelijke dosering kraamhokken: gemiddeld wordt per hok 4 m² oppervlak behandeld, hiervoor is 50 gram granulaat nodig. - Pluimveestallen: Dimilin Granulaat 4% toepassen in stallen met bedrijfsmestputten.De granules over de drijfmest strooien. Dosering: 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak. Mestkalveren: Het product onder boxen en over de mestgoten strooien. Dosering: 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak. - Rundveestallen: Roosters, vloeren en randen waar voer- en mestresten aanwezig zijn, met het product behandelen. Dosering: In gesloten rundveestallen 12,5 gram granulaat per m² te behandelen oppervlak. In loop- en ligboxenstallen 25 gram per m² te behandelen oppervlak.
EAN Code 8717344811637
Extra omschrijving Madendood voor circa 100m2
Gevarenklasse 9
Stof gevarenklasse diflubenzuron
GMP+ Nee
Status artikel Seizoen
Toelating 7677N
Uitlopend Nee
UN nummer UN3077
UN nummer omschrijving MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (flumioxazin 50%)
Verpakkingseenheid 12
Samenstelling diflubenzuron