The wishlist name can't be left blank
Openingstijden

Openingstijden

 

Kantoor : maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 - 13.00-17.00uur

Afhalen / leveren van goederen: Magazijn : maandag t/m vrijdag 8.30-12.15 - 13.15-16.30uur

Technische dienst: uitsluitend op afspraak

 

De volgende (feest)dagen zijn wij altijd gesloten:

1 januari (nieuwjaarsdag)

27 april (Koningsdag)

Pasen (1e en 2e paasdag)

Hemelvaart & vrijdag na hemelvaart

Pinksteren (1e en 2e pinksterdag)

24-25-26 December (Kerst)

31 December (oudjaarsdag)

 

 

Inloggen

Problemen met inloggen ?

 

U kunt alleen als geregistreerde klant bij VeeService IDAC inloggen.

Gebruik het bij VeeService IDAC bekende e-mail adres.  Indien u twijfelt welk e-mail adres u moet gebruiken kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

 

 

Prijs niet goed weer gegeven, cookies verwijderen.

Als de prijs niet goed wordt weergegeven of de site is erg traag kunt u dit oplossen door de cookies te verwijderen.

 

Stap 1  Rechter muisknop op het slotje

Stap 2 Verwijder alle cookies

 

 

Stap 3 Sluit af met toetsen combinatie Ctrl + F5

Alle cookies (sporen) zijn nu gewist, en u heeft een verse pagina 

Klant worden

 

Wij zijn erg zuinig op ons bestaande dealernetwerk waarvan sommige al meer dan 50 jaar trouwe klant zijn. Daarom kan niet zomaar iedereen zomaar bij ons bestellen. Wil je klant bij ons worden dan verwachten we natuurlijk een geldige KvK inschrijving. Daarnaast bent u met uw hoofdactiviteit actief in onze branche. Een aantal voorbeelden zijn: Dierenarts, Ruitersportzaak, Boerenwinkel, agrarische toeleverancier, gespecialiseerde webwinkel etc. 

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u hier uw gegevens invullen. Op werkdagen wordt uw aanmelding binnen 48 uur gecontroleerd en bij goedkeuring ontvangt u een link om uw wachtwoord aan te maken. U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen 0416-379955

Bent u eindverbruiker zoals een melkveebedrijf, dierhouder dan kunt u niet rechtstreeks bij ons bestellen en verwijzen wij u graag door naar een van onze dealers.

 

 

 

 

 

 

Technische dienst
Verzenden & Retour

Extra toeslag handmatig sorteren.

Voor alle items die bij de vervoerder (DHL) handmatig gesorteerd moeten worden is er een toeslag per item van € 4.90 per item. Deze extra toeslag komt bovenop de reguliere verzendkosten. Items die een extra toeslag ontvangen zijn o.a. jerrycans zwaarder dan 19kg, Vorken, rieken en stelen etc. langer dan 119cm, afwijkende maatvoering of verpakking. Kortom alles wat niet automatisch op de loopband gesorteerd kan worden bij de vervoerder.

Wetgeving

Vergunning voor de verkoop van diergeneesmiddelen aanvragen

 

Voor de verkoop van diergeneesmiddelen dient u in het bezit te zijn van een vergunning. Onder diergeneesmiddelen vallen (op een paar uitzonderingen na) alle middelen die op of in het dier toegepast worden. Een diergeneesmiddel kunt u herkennen aan een REG.NL 12345 nummer. Zo moet u ook in het bezit zijn van een vergunning voor de verkoop van bijv. VeeRust, Mammicurine, en Jodium. 

Deze vergunning kunt u aanvragen bij CBG MEB. Het aanvraag formulier kunt u hier downloaden.

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een vergunning.

Categorie diergeneesmiddelen

 

De Nederlandse en Europese regelgeving kent 4 verschillende categorieën waar diergeneesmiddelen onder vallen.

Kanalisatie Verkrijgbaarheid Toediening door: Productgroepen
VRIJ Zonder recept van dierenarts af te leveren door dierenarts, apotheek of vergunninghouder Dierhouder, dierverzorger of dierenarts O.a. vitaminen, mineralen, sporenelementen, elektrolyten, ijzerinjecties voor biggen, calcium/magnesiumzouten, laxeer- en antidiarreemiddelen, homeopathische diergeneesmiddelen
URA Uitsluitend op recept van dierenarts af te leveren door dierenarts, apotheek of vergunninghouder Dierhouder, dierverzorger of dierenarts O.a. wormmiddelen, middelen tegen parasieten en schimmels, kalmeringsmiddelen en niet-steroïde pijn-, koorts- en ontstekingsremmers
UDA Uitsluitend op recept van dierenarts af te leveren oor dierenarts of apotheek Dierhouder, dierverzorger of dierenarts O.a. antimicrobiële middelen
UDD Uitsluitend door dierenarts toe te passen Dierenarts O.a. verdovende middelen, alle antibiotica

 

Recept

 

Voor de aankoop van een URA middel (bijv. een wormmiddel) moet de dierhouder (melkveehouder, paardenhouder etc) in het bezit zijn van een recept. Zonder recept mag de vergunninghouder (minimaal AR vergunning) of apotheker geen diergeneesmiddel afgeven.

Een recept kan verkregen worden bij de dierenarts.

Praktijkvoorbeeld.

Stel, u heeft twee paarden welke ontwormd moeten worden. U neemt contact op met uw eigen dierenarts. Deze stelt een diagnose, en neemt eventueel een mest onderzoek af. Naar aanleiding van de door de dierenarts bevonden resultaten wordt er een behandelplan met bijbehorend recept uitgeschreven. Dit kan overigens NIET op afstand (telefonisch, webcam etc.) gebeuren. Met het originele recept (met natte) handtekening) gaat u vervolgens naar een vakhandel met AR vergunning of uw dierenarts. Deze neemt het recept in en levert de op het recept uitgeschreven ontwormings middel (of een identiek).

 

 

Homeopatisch diergeneesmiddel

 

Met ingang van 06-10-2021 heeft de wetgever een handelsvergunning (registratie) verleend aan een aantal homeopatische diergeneesmiddelen. O.a. Mammicurine is definitief geregistreerd als homeopatisch diergeneesmiddel REG NL H 120295

Toegelaten homeopathische diergeneesmiddelen zijn te herkennen aan een REG NL H 12345 nummer.

Alle homeopatische middelen die geen registratie hebben ontvangen mogen tot uiterlijk uiterlijk 6 april 2021 worden vervoerd, aangeboden, afgeleverd, ontvangen en in voorraad gehouden worden. Na deze termijn geldt het verbod
bedoeld in artikel 2.19 Wet Dieren onvoorwaardelijk.

De lijst met de vervallen en toegelaten homeopathische diergeneesmiddelen kunt u hier vinden. 

Soorten Vergunning

 

De volgende soorten vergunningen worden onderscheiden:

Definitie groothandel

Verstrekken van een in Nederland toegelaten diergeneesmiddel aan een geautoriseerde Nederlandse groot- of kleinhandel vanuit een locatie in een andere lidstaat, als de leverancier niet in Nederland is gevestigd en in een andere lidstaat een groothandelsvergunning is verkregen (beleidsafspraak).

Eenvoudig uitgelegd: indien een vergunninghouder aan een andere vergunninghouder diergeneesmiddelen wil verkopen moet deze in het bezit zijn van een G of GL vergunning.

Definitie kleinhandel

  • Verstrekken aan een dierhouder van een niet receptplichtig diergeneesmiddel dat niet is bestemd om te worden toegepast bij voedselproducerende dieren (beleidsafspraak)
  • Een apotheker die belast is met de leiding van een apotheek en is ingeschreven in het door het Staatstoezicht op de volksgezondheid ingestelde register van gevestigde apothekers, heeft van rechtswege een vergunning voor kleinhandel (art. 5.3. en 5.4 van het Besluit diergeneesmiddelen)
  • Een dierenarts heeft van rechtswege een vergunning voor kleinhandel voor het afleveren van diergeneesmiddelen aan houders van dieren, voor die dieren waarvoor de dierenarts in de uitoefening van zijn beroep de medische zorg op zich heeft genomen (art. 5.3, lid 1 en art. 5.4, lid 1 van het Besluit diergeneesmiddelen)

Eenvoudig uitgelegd: Als u een diergeneesmiddel wil verhandelen direct aan de eindverbruiker (dierhouder) moet u in het bezit zijn van minimaal een D vergunning. Met deze D vergunnnig is het niet toegestaan om diergeneesmiddelen door te verhandelen aan een collega vergunninghouder. 

F

De vervaardigingsvergunning (F) is verplicht voor degenen die diergeneesmiddelen bereiden, bewerken, verwerken, etiketteren, of verpakken waaronder het vullen en sluiten van de primaire verpakking van dat diergeneesmiddel.

I

De invoervergunning (I) is verplicht voor degenen die diergeneesmiddelen betrekt van buiten de Europese Economische Ruimte (EER; de lidstaten van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

G

De groothandelsvergunning (G) is verplicht voor de handel in receptvrije diergeneesmiddelen met uitzondering van verstrekking aan houders van dieren.

GL

De groothandelsvergunning (GL) is verplicht voor de handel in gekanaliseerde diergeneesmiddelen (URA/UDA/UDD) met uitzondering van verstrekking aan houders van dieren.

D

De kleinhandelsvergunning (D) is verplicht voor degenen die receptvrije diergeneesmiddelen (die zijn bestemd om te worden toegepast bij voedselproducerende dieren) verstrekken aan houders van dieren. Een apotheker en een dierenarts hebben van rechtswege een vergunning voor de kleinhandel.

DR

De kleinhandelsvergunning (DR) is verplicht voor degenen die gekanaliseerde diergeneesmiddelen van de categorie URA, op recept van een dierenarts, verstrekken aan houders van dieren. Een apotheker en een dierenarts hebben van rechtswege een vergunning voor de kleinhandel.

Algemeen

Retour leeggoed

 

Als afnemer van VeeService IDAC bent u zelf verantwoordelijk voor het retourneren van leeggoed. Wij nemen uitsluitend goed gereinigde en gespoelde can’s retour van Cid en Hypred.

U ontvangt hiervoor geen statiegeld. U dient zelf zorg te dragen voor (franco) transport.

Veel gebruikte afkortingen diergeneesmiddel

Afkorting Betekenis Toepassing
I.M.  IntraMusculair  In de spier
I.M.M.  IntraMamMare In de speen
I.V.  IntraVeneus  In de ader
Oraal   In de bek
Rectaal   Via de anus
Vaginaal   Via de schede

Klant worden

 

Wij zijn erg zuinig op ons bestaande dealernetwerk waarvan sommige al meer dan 50 jaar trouwe klant zijn. Daarom kan niet zomaar iedereen zomaar bij ons bestellen. Wil je klant bij ons worden dan verwachten we natuurlijk een geldige KvK inschrijving. Daarnaast bent u met uw hoofdactiviteit actief in onze branche. Een aantal voorbeelden zijn: Dierenarts, Ruitersportzaak, Boerenwinkel, agrarische toeleverancier, gespecialiseerde webwinkel etc. 

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u hier uw gegevens invullen. Op werkdagen wordt uw aanmelding binnen 48 uur gecontroleerd en bij goedkeuring ontvangt u een link om uw wachtwoord aan te maken. U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen 0416-379955

Bent u eindverbruiker zoals een melkveebedrijf, dierhouder dan kunt u niet rechtstreeks bij ons bestellen en verwijzen wij u graag door naar een van onze dealers.