The wishlist name can't be left blank

Neporex 2WSG Madendood 5kg

Op voorraad
Artikelnummer
201241
€ 72,50 € 59,92

Neporex 2WSG Madendood 5kg

Ter bestrijding van vliegenlarven, rattenstaartlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. Neporex doodt niet direct alle aanwezige maden, de werking is na 10 dagen merkbaar. Gebruik Neporex vooral om preventief vliegen te bestrijden. Neporex heeft, afhankelijk van de opeenstapeling van mest, een werkingsduur van 8-12 weken. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. NEPOREX 2 WSG is een insecticide ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. Het middel werkt als maaggif. Het gevolg is een geremde groei van de larven, terwijl het vervellingsproces wordt onderbroken en normale verpopping wordt verhinderd; een snelle werking kan dan ook niet worden verwacht. De toepassing dient gericht te worden op de behandeling van broedplaatsen. Volwassen vliegen worden niet bestreden. Tijdens de toepassing behoeven de dieren niet uit de stal of het hok te worden verwijderd. - Kalveren op vaste vloeren met strobed. Vliegenlarven ontwikkelen zich niet daar waar het strobed goed door de dieren wordt vertreden. Volstaan kan worden met een 50 cm brede strook langs de wanden en rond opstanden als drinkbakken en palen egaal te behandelen. Toepassing middels strooien op vochtige mest of spuiten of gieten op droge mest. Opmerking: Een droge toepassing middels strooien op een diep strobed kan soms niet het gewenste resultaat geven door onvoldoende indringing of slechte verspreiding. - Varkens en rundvee op roosters en/ of vaste vloeren De roosters middels gieten of spuiten behandelen, vooral die plaatsen behandelen waar de latten of staven op de muur rusten en zo mogelijk ook de onderzijde van de roosters. Op de vaste vloer kan volstaan worden met een 50 cm brede strook langs de wanden en rond opstanden als drinkbakken en palen en egaal te behandelen. - Pluimveestallen (batterijen en "flatdecks" Het gehele mestoppervlak dient gelijkmatig behandeld te worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer de eerste toepassing ongeveer één week na het uitmesten plaatsvindt, waarbij de mestlaag niet dikker dan 10 cm mag zijn. De tweede toepassing 14 dagen later uitvoeren. Bij grote mestophopingen kan een derde toepassing noodzakelijk zijn. De toepassing middels spuiten of gieten uitvoeren. Tijdstip en interval toepassingen Preventieve toepassingen dienen plaats te vinden in het voorjaar of 2 dagen na een gedegen stalschoonmaak, waarbij een tweede en eventueel derde toepassing afhankelijk van de infectiedruk, met een interval van 14 dagen dient plaats te vinden. Bij varkens verdient het aanbeveling de eerste toepassing kort voor het inbrengen in de lege hokken of bij een aanwezige vliegenbezetting uit te voeren. Teneinde de dieren zo min mogelijk te storen kan ook volstaan worden met één enkele toepassing kort voor het inbrengen, waarbij de dubbele dosering moet worden aangehouden. (500 gram NEPOREX 2 WSG per 10 m2). Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Neporex 2WSG Madendood 5kg

Meer informatie
Basiseenheid Per stuk
Dosering Algemeen gebruik: 250 gram NEPOREX 2 WSG per 10 m2 Per 10 m2 mest-oppervlak Gieten: 250 gram in 10 liter water Spuiten: 250 gram 1-4 liter water
EAN Code 8713343000324
Stof gevarenklasse cyromazine
GMP+ Nee
Status artikel Seizoen
Toelating 12016N
Uitlopend Nee
Verpakkingseenheid 10
Samenstelling granulaat of korrel cyromazin 2%